About

A still from a moment. The cocoon of a butterfly: something seems to remain forever, but in this apparent silence happens to be a big transformation.
My constant fascination for nature made me research the presumed contrast between art and nature in my final thesis for the Bachelor Art Program. But by expanding my research question I slowly figured out that it was not about nature and art, but about the issue of temporariness and transitoriness.

Key subjects in my art are temporariness, transitoriness, transformation and fragility. My art represents organic, partly recognizable forms from the natural world. Besides natural forms, the human figure, as a fragile creature, is a fundamental and visible aspect of my art.

The surface of skin is an important element too. Mostly my sculptures are a construction of materials wherein the partly recognizable forms will become visible. Yet, these same forms seems to dissolve or disappear in the material. Also in the making of my artwork the touch and the sense of the materials are important. Ideas for new work begin often by seeing or feeling organic-like material, they appeal to my imagination and evoke associations.

—————————————————————————————————————————————————-

Tijdelijkheid, transformatie en kwetsbaarheid zijn belangrijke onderwerpen in mijn werk. Het is van belang dat een kunstwerk eruit ziet alsof het heeft geleefd en dat het ook verder zal leven nadat ik er de laatste hand aan heb gelegd. Daarom zijn er organische, deels herkenbare vormen uit de levende natuur in terug te vinden.

Naast vormen uit de natuur speelt ook het menselijke figuur een wezenlijke rol. In veel werken probeer ik een mensfiguur (en soms alleen de huid) op te bouwen vanuit natuurlijke materialen, waarmee ik ook weer de suggestie probeert op te roepen dat deze figuur weer in het materiaal oplost of verdwijnt.

Mijn beelden laten momenten zien. Een verstilling van een gebeurtenis. Net als bij een cocon van een vlinder: Iets lijkt eeuwig zo te blijven, maar in deze schijnbare stilte vindt een grote transformatie plaats.